Přejít k obsahu


Tool for computing average faces

Citace:
MÁLKOVÁ, M., KOLINGEROVÁ, I. Tool for computing average faces. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tool for computing average faces
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, FAV, KIV
Autoři: Ing. Martina Málková , Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Program vypočítá průměrný obličej ze zadaných vstupních dat. Vstupní data musí být ve formátu VRML 1.0, program předopkládá, že jde o trojúhelníkové sítě s texturou, reprezentující lidské obličeje. Uživatel si může prohlížet průběžné výsledky a v případě prvního použití modelu je vyzván pro zadání několika referenčních bodů na textuře. Bližší informace lze nalézt v dokumentaci zahrnuté v souborech ke stažení.
Abstrakt EN: The program computes an average of given triangle meshes, assuming that the meshes represent human faces. The number of input meshes can be arbitrary, all in VRML 1.0 format with texture. The user can view the intermediate results of the computation and may be asked by the program to define several corresponding points on the texture. Further information can be found in the documentation included in the attached archive.
Klíčová slova

Zpět

Patička