Přejít k obsahu


Influence of thermal radiation for heat transfer on electrical equipment

Citace:
HALLER, R., KOŽENÝ, J. Influence of thermal radiation for heat transfer on electrical equipment. In AMTEE'09. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 11-12. ISBN: 978-80-7043-821-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of thermal radiation for heat transfer on electrical equipment
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Ing. Rainer Haller Dr. , Prof. Ing. Jiří Kožený CSc.
Abstrakt CZ: Přestup tepla na elektrická zařízení určuje maximální teplota, kterou toto zařízení může maximálně zvládnout. Pro optimalizaci přenosu energie jsou optimální teploty v oblasti 11-200°C.
Abstrakt EN: The heat transfer on electrical equipment detemines maximal permissible temperature values and in the same manner also the maximal permissible current. Generally,the heat can be transferred by convection and(in case of diatherm medium) by radiation. For optimization of heat transfer, especially in the interesing temperature range of 100-200 °C, often only the convection part is considered. It will be schown, that even in that temperature range the radiation part of heattransfer must be tanken into vertical plate.
Klíčová slova

Zpět

Patička