Přejít k obsahu


Frézovací nástroj pro obrábění sendvičových polymerních materiálů

Citace:
KŘÍŽ, A., KOŽMÍN, P., SYROVÁTKA, J. Frézovací nástroj pro obrábění sendvičových polymerních materiálů. Praha, 2007.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cutter Tool for Machining of Sandwich Polymer Materials
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: UPVCR
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing Pavel Kožmín , Ing Jiří Syrovátka
Abstrakt CZ: Navrhované řešení frézovacího nástroje z velmi jemného slinutého karbidu pro obrábění polymerních materiálů posouvá technický vývoj v oblasti obrábění polymerních materiálů, zvláště pak nástrojů vícevrstvých se zpevňujícími vlákny. Od současně známých řešení se odlišuje nejen některými hodnotami geometrických parametrů břitu nástroje, ale i jeho tvarem. Nabízí nový pohled v oblasti mikrogeometrie na problematiku návrhu a výroby břitu nástroje s cílem dosažení co nejvhodnějšího a nejkvalitnějšího provedení jak z pohledu přesnosti, tak i jakosti ploch. Zaměřuje se na teoretickou drsnost řezné hrany a rovnoměrný poloměr zaoblení řezné hrany po celé délce břitu s velikostí do 0,008 mm bez výrazných defektů.
Abstrakt EN: Engineered solution of cutter tool made of very fine sintered metal for machining of polymer materials pushes technical development in the field of polymer materials machining, especially of multiply tools with reinforcing fibres. From currently known solutions, it differs not only in some values of geometric parameters of tool-edge but also in its shape. It offers a new view of engineering and producing of the tool-edge problems in the field of microgeometry with the aim of achievement of as suitable and high-quality construction as possible, both in the view of accuracy and surface quality. It focuses on theoretical roughness of cutting edge and equable radius of cutting edge all along the edge length with the size under 0,008 mm without distinctive defects.
Klíčová slova

Zpět

Patička