Přejít k obsahu


Six-Year-Old Child Model in Frontal Sled Test

Citace:
ČECHOVÁ, H., HYNČÍK, L. Six-Year-Old Child Model in Frontal Sled Test. Transactions on Transport Sciences, 2009, roč. 2, č. 3, s. 114-121. ISSN: 1802-971X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Six-Year-Old Child Model in Frontal Sled Test
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Ministerstvo dopravy
Autoři: Ing. Hana Čechová Ph.D. , Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje demonstraci modelu šestiletého dítěte. Model zvaný Bobby patří do rodiny modelů Robby založených na tuhých tělesech, která je vytvořena v prostředí systému PAM. Model Bobby byl nejprve aktualizován. Byla vylepšena geometrie a materiálové vlastnosti původního modelu včetně předefinování kloubních charakteristik. Po té byl model validován pro potřeby čelního sáňového tesu. vzhledem k nedostaku experimentálních dat s dárci, byl porovnán s publikovaným experimentem provedeným s testovací figurínou (tzv. ATD).
Abstrakt EN: The paper deals with demonstrations of a six years old child model. The model called Bobby belongs to the family of human rigid body models Robby created within a computational environment of the PAM system. First of all, the Bobby is updated, the geometry and material properties of the original model are improved, and in particular, joints including their characteristics are redefined. The updated model is tested in a sled test environment. Due to lack of experimental data with child cadavers, the test is compared to an experiment with six years old Anthropomorphic Test Device published in available literature sources.
Klíčová slova

Zpět

Patička