Přejít k obsahu


Testovací zařízení

Citace:
KŘÍŽ, A., BENEŠ, P., ŠIMEČEK, J., FORMÁNEK, J. Testovací zařízení. Praha, 2010.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing equipment
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Petr Beneš Ph.D. , Ing. Jiří Šimeček , Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Technické zařízení poskytuje možnost studie povrchových jevů, které jsou analyzovány zkouškami povrchové odolnosti a sledováním meze únavy. Toto zařízení svojí konstrukcí i navrženou metodikou testování umožňuje sledovat všechny objemové materiály i materiály s povrchovou úpravou např. fyzikálně a chemicky nanášené povrchové vrstvy.
Abstrakt EN: The technical device allows study of surface phenomenons, which are analysed by surface resistance tests and by fatigue point study. The device construction and engineered methodology of testing allows monitoring of all volume materials as well as materials with surface finishing, e.g. physical vapor deposition and chemical vapor decomposition
Klíčová slova

Zpět

Patička