Přejít k obsahu


Coefficient of friction and wear of MeCx thin films

Citace:
NOVÁK, P., MUSIL, J. Coefficient of friction and wear of MeCx thin films. Strasbourg, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Coefficient of friction and wear of MeCx thin films
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Petr Novák , Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na koeficient tření a otěr a-C/Cu and TiCx tenkých vrstev naprašovaných na Si(100) substráty. Naměřené hodnoty koeficientu tření a otěru byly normalizovány kvůli vyloučení závislosti na zátěži kluzné kuličky. Závislost koeficientu tření a otěru na kluzné dráze a vliv dalších parametrů jako jsou materiál kluzné kuličky a mechanické parametry substrátu jsou též stručně diskutovány.
Abstrakt EN: The article reports on the coefficient of friction and wear of a-C/Cu and TiCx thin films sputtered on Si (100) substrate. The measured values of coefficient of friction and wear were normalized to exclude their dependence on the load of sliding ball. The effect of the evolution of coefficient of friction and wear with sliding distance and effect of other parameters such as material of sliding ball and mechanical parameters of the substrate are also briefly discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička