Přejít k obsahu


Počítačově podporovaný návrh a realizace kabelového systému v elektrárně Tušimice II, ČEZ, a.s.

Citace:
HAJŠMAN, V., FETTER, M., WEISSMANN, O., HAVLÍČEK, D. Počítačově podporovaný návrh a realizace kabelového systému v elektrárně Tušimice II, ČEZ, a.s.. 2009.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Computer aided design and implementation of cabling system of the power plant Tusimice II, CEZ, a.s.
Rok vydání: 2009
Název zdroje: I&C Energo a.s.
Autoři: Ing. Václav Hajšman Ph.D. , Ing. Miloš Fetter , Ing. Otmar Weissmann , Ing. Dan Havlíček
Abstrakt CZ: Komplexního řešení pro počítačově podporovaný návrh a realizaci nového kabelového systému, které je nasazeno pro ověřování na vybrané části technologického celku v rámci projektu komplexní obnovy elektrárny Tušimice II společnosti ČEZ, a.s. Obsahem komplexního řešení je metodika popisující technické a organizační aspekty návrhu a realizace nového kabelového systému a CAD/CAE systém SSK.
Abstrakt EN: The complex solution for computer aided design and implementation of new cabling system that was deployed for verification on a selected part of the technological unit within the project of the PP Tusimice II, CEZ, a.s. reconstruction. The complex solution is composed of a methodology describing technical and organizational aspects of design and implementation of new cabling system and the CAD/CAE system SSK.
Klíčová slova

Zpět

Patička