Přejít k obsahu


Organic-Inorganic Nanocomposite Coatings Containing Organically Mofified Layered Silicates

Citace:
ŠPÍRKOVÁ, M., DUCHEK, P., STRACHOTA, A., KOTEK, J. Organic-Inorganic Nanocomposite Coatings Containing Organically Mofified Layered Silicates. Herzeg Novi, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Organic-Inorganic Nanocomposite Coatings Containing Organically Mofified Layered Silicates
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Milena Špírková CSc. , Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Ing. Adam Strachota Ph.D. , RNDr. Dr. Jiří Kotek
Abstrakt CZ: Organicko-anorganické (O-I) nanokompozitní nátěry se vyzbačují vysokým stupněm samoorganizace u matrice. Byly použity dva komerčně vyráběné vrstevnaté silikátové materiály modifikované organickými sloučeninami obsahujícími hydroxylové skupiny. Poté byly tyto modifikované minerály vneseny do O-I matrice. V práci je diskutován vliv modifikačního činidla a samotného vrstevatého materiálu na mechanické vlastnosti nanokompozitního povlaku.
Abstrakt EN: Organic-inorganic (O-I) nanocomposite coatings feature by high degree of self-assembly of the matrix. Two commecial layered silicates (LS) were modified by organic compounds containing hydroxyl groups. After this, modified LS were incorporated into O-I matrix. The influence of the modification type and type of the LS on tensile and other properties is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička