Přejít k obsahu


Blokovací modul kompresorové stanice, ATDOG485 Supervisor

Citace:
ŠVARNÝ, J., KRIVÁNKA, D., TUREČEK, O. Blokovací modul kompresorové stanice, ATDOG485 Supervisor. 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Supervisor module, ATDOG485
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Atmos Chrást, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Švarný Ph.D. , Ing. David Krivánka , Ing. Oldřich Tureček Ph.D.
Abstrakt CZ: Modul byl vyvinut jako součást elektronické výbavy kompresorové stanice vyráběné firmou Atmos Chrást. Zařízení má sloužit jako monitor kredito-hodin zákazníka, který si pronajímá kompresorovou stanici. Při vyčerpání kreditu (uloženého na speciální kriptované externí paměti) zařízení zajistí zastavení kompresorové stanice. Jádrem zapojení je jednočipový mikropočítač ATmega8. Zastavení (nebo částečné omezení) provozu kompresoru je realizováno galvanicky oddělenými výkonovými výstupy a komunikačním rozhraním RS485 v režimu sběrnice Modbus připojeným k hlavní řídící jednotce kompresoru.
Abstrakt EN: The appliance was developed as an additional, auxiliary electronic unit of an air compressor plant. The air compressor plant has been produced by Atmos Chrast Comp. The unit shall serve as a supervisor of a time-credit of the customer who rents the compressor plant for limited time period. The appliance ensures stop or limited performance of the compressor after the time-credit (charged in special external memory unit) is run out. A microcontroller ATmega8 forms a core part of the unit. The performance limitation is made by means of 2 galvanic isolated triac outputs. A RS485/Modbus interface ensures communication with main driving unit of the compressor.
Klíčová slova

Zpět

Patička