Přejít k obsahu


Level-of-Detail Triangle Stripts for Deforming Meshes

Citace:
RAMOS, F., CHOVER, M., PARUS, J., KOLINGEROVÁ, I. Level-of-Detail Triangle Stripts for Deforming Meshes. In Computational Science - ICCS 2008. Berlin: Springer, 2008. s. 86-95. ISBN: 978-3-540-69386-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Level-of-Detail Triangle Stripts for Deforming Meshes
Rok vydání: 2008
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Francisco Ramos , Miguel Chover , Jindřich Parus , Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Aplikace často vyžadují deformace triangularizovaných modelů. Proto ukazujeme víceúrovňové schéma pro deformující se triangularizované modely. Dovoluje nám získat různé aproximace ve všech snímcích animace. Také poskytujeme účinné kódování konektivity trojúhleníkovými stripy a pružné řešení adaptované pro GPU. Náš přístup umožňuje zpracování v reálném čase a zároveň přes aproximace.
Abstrakt EN: Applications often contain deforming meshes. We thus introduce a multiresolution scheme for deforming meshes. It enables us to obtaion different approximations over all the frames of an animation. Moreover, we provide an efficient connectivity docing by means of triangle strips as well as a flexible framework adapted to the GPU pipeline. our approach enables real-time performance and, at the same time, provides accurate approximations.
Klíčová slova

Zpět

Patička