Přejít k obsahu


Teplotní odolnost tenkých otěruvzdorných PVD vrstev

Citace:
BENEŠ, P. Teplotní odolnost tenkých otěruvzdorných PVD vrstev. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, 205 s. s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermal Degradation of Wear-Resistant PVD Thin Films
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Petr Beneš Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená disertační práce se zabývá problematikou teplotně podmíněných degradačních jevů tenkých PVD vrstev.Práce má za cíl zkoumat vliv těchto jevů na změnu vybraných mechanických vlastností nejen samotných vrstev, ale především také v kontextu celého systému tenká vrstva-substrát. V důsledku teplotního zatěžování vznikají u PVD vrstev povrchové tenké oxidické filmy. Zkoumání vlivu oxidických filmů na celkové vlastnosti systému tenká vrstva-substrát nebylo doposud věnována řádná pozornost, neboť problematice tvorby oxidických filmů a teplotní degradace tenkých otěruvzdorných vrstev se věnuje jen malý počet vědeckých prací.
Abstrakt EN: The present dissertation deals with temperature-dependent degradation phenomena in thin films deposited by PVD. The investigation focused on their influence on selected mechanical properties-not only in the films themselves but, in particular, the properties of the entire thin film-substrate system. Thermal loading causes thin oxides to form on the surface of PVD films. The influence of an oxide film on the characteristics of a thin film-substrate system has not received proper attention to this day.The reason is that only very few scientific studies have been dealing with formation of oxide films and thermal degradation of wear resistant this films.
Klíčová slova

Zpět

Patička