Přejít k obsahu


CDT software for Delaunay triangulation in 2D

Citace:
KOLINGEROVÁ, I. CDT software for Delaunay triangulation in 2D. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: CDT software for Delaunay triangulation in 2D
Rok vydání: 2010
Název zdroje: ZČU v Plzni, KIV
Autoři: Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Tento software byl vyvinut v rámci projektu LC 06008 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Autorem je doc.dr.ing.Ivana Kolingerová, KIV ZČU Plzeň. Software počítá Delaunayho triangulaci a Delaunayho triangulaci s omezením (vázanou Delaunyho triangulaci). Pokud omezení tvoří uzavřenou smyčku, program dovolí na ní také triangulaci ořezat, tj. ponechat jen vnitřní nebo vnější trojúhelníky. Popis vstupních a výstupních souborů je přiložen v dokumentaci. Triangulace je možná do asi 2 mil. bodů, u větších množin nastanou potíže se správou paměti. Implementován je algoritmus inkrementálního vkládání, poskytující O(n log n) časovou složitost v očekávaném případě, paměťové nároky jsou lineární. Pro správnou funkci numerických výpočtů potřebuje program knihovnu ShewLib.DLL, jejímž autorem je J.R.Shewchuk z University of California v Berkeley, USA, jedná se o public domain code (http://www.cs.cmu.edu/~quake/robust.html).
Abstrakt EN: This program has been developed under the project LC 06008 of the Ministry of Education, Youth and Sport. The author is dr.Ivana Kolingerova, DCSE University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic. The program computes the Delaunay triangulation and the constrained Delaunay triangulation. If the constraints for a closed look, the program allows also to clip the triangulation on this look, it means, to keep onlz inner or outer triangles. Input and output files are described in the documentation. Triangulation works to about 2 milion of points, for bigger data sets, problems with memory management may appeal. The implemented algorithm is the incremental insertion, providing O(n log n) expected time complexity, memorz requirements are linear. For numeric computations to work correctly, the program needs the SheLib.DLL library by J.Shewchuk, University of California in Berkeley, USA, i tis a public domain code (http://www.cs.cmu.edu/~quake/robust.html).
Klíčová slova

Zpět

Patička