Přejít k obsahu


Structure and properties of PVD coatings deposited by ARC and LARC technology

Citace:
HAGAROVÁ, M., BLÁHOVÁ, O., SAVKOVÁ, J. Structure and properties of PVD coatings deposited by ARC and LARC technology. Acta Metallurgica Slovaca, 2009, roč. 15, č. 4, s. 221-227. ISSN: 1335-1532
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structure and properties of PVD coatings deposited by ARC and LARC technology
Rok vydání: 2009
Autoři: M. Hagarová , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Ing. Jarmila Savková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá hodnocením mikrostruktury a vlastností tenkých tvrdých povlaků. Povlaky byly na povrch ocelového substrátu deponované metodou ARC a LARC, které patří k PVD techlologiím. Na studium mikrostruktury byla použitá elektronová mikroskopie. Na stanovení mechanických vlastností povlaků bylo použité měření tvrdosti nanoindentační metodou. Nanoindentační metoda umožnila kromě tvrdosti stanovit i modul pružnosti tenkého povlaku při nízkých zatíženích. Na určení tloušťky povlaku byl použitý Kalotest. Tato metoda umožňuje stanovit tloušťku povlaku a zároveň uspořádání jednotlivých vrstev ve vícevrstvém povlaku
Abstrakt EN: The paper present methods for assessment of structure and properties of thin hard coatings. The coatings were deposited on the steel substrate by ARC and LARC coating technology, which belong to PVD technologies. Electron microscopy was used in our study to investigate the structure of coatings. For determination of coating properties was used hardness measurement by nanoindentor. Nanoindentation method allowed us to measure hardness and modulus of elasticity of thin coatings also at low loads. Thickness measurements were carried out with Calotest. This method enables the configuration of particular layers in multilayer coating.
Klíčová slova

Zpět

Patička