Přejít k obsahu


Přínos korundu u pístních kroužků při kontaktním namáhání

Citace:
KŘÍŽ, A. Přínos korundu u pístních kroužků při kontaktním namáhání. 2009.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Benefit of korund for piston rings on contact stress
Rok vydání: 2009
Název zdroje: BUZULUK, a.s.
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Navržená technologie jednoznačně prokazuje možnosti kontroly přítomnosti korundu. Využitím Impact testu a vytvořené technologie testování došlo nejen k časové úspoře, ale také k prokázání příznivého vlivu korundu na užitné vlastnosti.
Abstrakt EN: Designed technology proves the possibilities of korund presence check. Not only time reduction but also the proof of positive effect of korund over product manufacture qualities was achieved by the Impact test and created designed technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička