Přejít k obsahu


Změna metalurgické výroby pístních kroužků a projevy na konečné vlastnosti

Citace:
KŘÍŽ, A. Změna metalurgické výroby pístních kroužků a projevy na konečné vlastnosti. 2010.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Change of metallurgical production of piston rings and the effect to final properties
Rok vydání: 2010
Název zdroje: BUZULUK, a.s.
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Součástí technologie bylo prokázání nevhodného vlivu chemického složení a způsobu obrábění na výsledné povrchové vlastnosti pístních kroužků. Nepříznivý vliv obou faktorů byl již v minulosti sledován. Na základě provedené analýzy a doporučených změn technologie bylo možné učinit taková opatření, která vedla ke zvýšení kvality povrchu.
Abstrakt EN: Unfitted influence of chemical constitution and the way of cutting over final surface properties was evidenced within this technology. On the base of the analysis made and recommended changes of technology, it was possible to do such arrangements which led to improvement of the surface quality.
Klíčová slova

Zpět

Patička