Přejít k obsahu


Mariánský kult v kázáních Ondřeje Františka Jakuba de Waldt

Citace:
KÖNIGSMARKOVÁ, A. Mariánský kult v kázáních Ondřeje Františka Jakuba de Waldt. Plzeň, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá utvářením kultu Panny Marie v textech jihozápadočeského barokního kazatele O. F. J. de Waldt. Četnými příklady a úryvky je dokumentováno formování obrazu této světice. Zároveň jsou analyzovány jazykové i mimojazykové prostředky, které autor k tomuto účelu používá. Cílem příspěvku je mimo jiné dokázat, jak hluboce bylo mariánská úcta zakořeněna a jak v podstatě archatypální potřeba bohyně panny a matky nadále funguje.
Klíčová slova

Zpět

Patička