Přejít k obsahu


Změna technologie broušení karbidových nástrojů

Citace:
KŘÍŽ, A. Změna technologie broušení karbidových nástrojů. 2009.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Change of carbide tools cutting technology
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Hofmeister, s.r.o.
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Nástroje vyráběné ze slinutých karbidů mají v některých specifických případech broušení defekty na břitech. Tyto defekty jsou velmi nevýhodné, neboť snižují trvanlivost břitu i kvalitu obrobené plochy. Přínosem uvedené ověřené technologie bylo jednak zmapování vlivu používaných slinutých karbidů a především vysledování nutnosti obnovy stavu povrchu brusných kotoučů tzv. oživování. Pozornost byla rovněž věnována velikosti úběru a obvodové rychlosti kotoučů. Tyto změny vedly k redukci defektů na břitu nástroje.
Abstrakt EN: The tools made of sintered metal have deffects on the edges in some specific cases of cutting. The contribution of the proven technology was to chart the influence of used sintered metals and finding the necessity of grind-stone surface renewal, so called vivification. The changes led to edges deffects reduction.
Klíčová slova

Zpět

Patička