Přejít k obsahu


Depozice tenkých vrstev na osové nástroje a změna technologie obrábění

Citace:
KŘÍŽ, A. Depozice tenkých vrstev na osové nástroje a změna technologie obrábění. 2009.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Deposition of thin layeers on axal tools and cutting technology change
Rok vydání: 2009
Název zdroje: PILSEN TOOLS s.r.o.
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Předmětem ověřené technologie je aplikace tenkých vrstev na odvalovacích frézách vyrobených z nástrojových ocelí. Na základě laboratorních testů a praktických zkoušek byly popsány vlastnosti jednotlivých systémů. Díky těmto poznatkům, byla zvýšena řezná rychlost i posuv na zub. Tím se nejen zvýšila efektivita obrábění, ale došlo i ke zvýšení kvality obrobené plochy a také s ohledem na odebraný objem materiálu ke zvýšení trvanlivosti nástroje.
Abstrakt EN: The object of proven technology is the aplication of thin layers on hobs made of tool steels. On the base of laboratory tests and practical exams, the characteristics of particular systems were described. Thanks to these finding, the cutting speed was increased as well as the feed. With that not only the effectivity of cutting rise, but also the quality of cut surface with respect to the volume of withdrawn material to tool durability increase.
Klíčová slova

Zpět

Patička