Přejít k obsahu


Technologie sesazování dlouhých řezných nástrojů

Citace:
KŘÍŽ, A. Technologie sesazování dlouhých řezných nástrojů. 2009.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technogy of lond cut tools splicing
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Hofmeister, s.r.o.
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Předmětem ověřené technologie je sesazování dlouhých nástrojů např. vrtáků, výhrubníků a výstružníků. Jako mezikus se využívá vysokelegovaná ocel 16343, upínací část i řezná část nástroje je tvořena nástrojovou ocelí popř. slinutým karbidem. Doposud se pro zajištění přenosu kroutících momentů vznikajících při obrábění využívalo pájení popř. kolík, šroub apod. To mělo za následek změnu souososti a nižší dosahované přesnosti. Svěrné sesazení dovoluje dosažení potřebných tlaků pro přenos kroutících momentů při zajištění požadované rozměrové stálosti a přesnosti nástroje.
Abstrakt EN: The object of proven technology is splicing of long tools, e.g. drills. Clamp splicing allows gaining of necessary press at demanded size accuracy of the tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička