Přejít k obsahu


IPZ - Software pro zpracování výsledků nanoindentačních měření

Citace:
ZUBKO, P., PEŠEK, L., BLÁHOVÁ, O. IPZ - Software pro zpracování výsledků nanoindentačních měření. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: IPZ - Software for processing of nanoindentation measurements
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavol Zubko , Ladislav Pešek , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Software IPZ umožňuje zpracovávat výsledky nanoindentačních měření z různých typů přístrojů, pokud jsou ve správném formátu. Výsledky jsou zpracovány podle modelů uvedených v literatuře, které nejsou zabudovány do softwarů dodávaných k přístrojům. Software zpracovává výsledky matematicky se statistickým vyhodnocením a graficky v požadovaných souřadnicích, také se statistickým vyhodnocením.
Abstrakt EN: The program IPZ offers processing of results of nanoindentation measurement obtained from various types of instruments, provided that the results are in a correct format. The processing is based on models, which are described in literature but not incorporated in programs delivered with the instruments. The program performs mathematical processing with statistical evaluation and displays the results graphically in predefined coordinates with statistical evaluation as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička