Přejít k obsahu


Projekt PLAN4ALL - cesta k implementaci inspire z pohledu územního plánování

Citace:
ČADA, V., ČERBA, O., JEDLIČKA, K., JANEČKA, K., MILDORF, T. Projekt PLAN4ALL - cesta k implementaci inspire z pohledu územního plánování. Praha - Průhonice, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha - Průhonice
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Otakar Čerba , Ing. Karel Jedlička , Ing. Karel Janečka Ph.D. , Ing. Tomáš Mildorf
Abstrakt CZ: Projekt Plan4all je zaměřen na harmonizaci dat územního plánování s ohledem na směrnici INSPIRE. Projekt je založen na nejlepších zkušenostech (best practices) v regionech a obcích Evropské unie a na zhodnocení výsledků současných projektů řešených v této oblasti. Plan4all přispěje k návrhu datových specifikací pro vybraná témata prostorových dat směrnice INSPIRE. Projekt koordinovaný Západočeskou univerzitou v Plzni je spolufinancovaný komunitárním programem eContentplus.
Klíčová slova

Zpět

Patička