Přejít k obsahu


Představení projektu SDI-EDU for regional and urban planning

Citace:
JANEČKA, K., ČADA, V., ČERBA, O., FIALA, R., JEDLIČKA, K., JEŽEK, J., MILDORF, T. Představení projektu SDI-EDU for regional and urban planning. 2009., ISBN: 978-80-7399-842-4,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Introducing of the SDI-EDU for regional and urban planning project
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Karel Janečka Ph.D. , Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Otakar Čerba , Ing. Radek Fiala , Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Jan Ježek Ph.D. , Ing. Tomáš Mildorf
Abstrakt CZ: Projekt SDI-EDU FOR REGIONAL AND URBAN PLANNING (SDI-EDU) byl předložen a schválen Evropskou komisí k financování v rámci programu Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací v rámci výzvy 2009. Tyto projekty jsou zaměřeny na adaptaci a začlenění inovačních obsahů nebo výstupů z předchozích projektů programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů do veřejných a nebo soukromých systémů odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Cílem projektů je zvýšení kvality evropského systému odborného vzdělávání a přípravy. Složení konsorcia projektu SDI-EDU by mělo zaručit úspěšnou realizaci vytčených cílů projektu, a to především: podpořit vzdělávání v oblasti územního plánování a podílet se na vytvoření mezinárodního vzdělávacího portálu. Projekt SDI-EDU bude využívat inovační vzdělávací metody z projektu NaturNet Redime, což umožní transfer znalostí o prostorové datové infrastruktuře pro oblast územního plánování směrem k reálným uživatelům dat. Projekt bude rovněž využívat nejnovějších poznatků z projektu Humboldt, které budou zakomponovány do výukových kurzů.
Abstrakt EN: Project SDI-EDU FOR REGIONAL AND URBAN PLANNING (SDI-EDU) was accepted by European Commission within the framework of the Leonardo da Vinci ? Multilateral projects/Transfer of Innovations program. Multilateral Projects/Transfer of Innovations: The aim is to improve the quality of the European Vocational Education and Training system by adapting and integrating innovative content or results from previous Leonardo da Vinci or other innovative projects into public and/or private vocational training systems and companies. The SDI-EDU project aims to transfer former experience from EU research projects dealing with education in SDI spatial planning as Humboldt and Naturnet Redime towards planners in European Regions and municipalities. The SDI-EDU project will use innovative educational methods coming from the Naturnet Redime project which combine methods of distance vocational training, e-learning and knowledge sharing. This funcionality allows transfer the experience and will teach how to deal with SDI for spatial planning for real users. Project will also transfer newest research results from the Humboldt project and transfer it into research courses. In the team, there are already members of European research projects (Humboldt (HSRS), Naturnet Redime (IMCS)), who will transfer existing experience towards real users in Europe.
Klíčová slova

Zpět

Patička