Přejít k obsahu


An intuitive polygon morphing

Citace:
MÁLKOVÁ, M., PARUS, J., KOLINGEROVÁ, I., BENEŠ, B. An intuitive polygon morphing. The Visual Computer, International Journal of Computer Graphics, 2010, roč. 26, č. 3, s. 205-215. ISSN: 0178-2789
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An intuitive polygon morphing
Rok vydání: 2010
Místo konání: New York
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Martina Málková , Ing. Jindřich Parus , Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Bedřich Beneš
Abstrakt CZ: Morfingem je nazýván proces změny tvaru, jakým je například růst rostlin v přírodě, kterým je inspirována i naše metoda. Metoda je založena na průniku dvou jednoduchých polygonů. V průběhu morfingu, část prvního polygonu postupně mizí v průniku, zatímco část druhého polygonu z průniku vyrůstá. Tímto způsobem se vyhneme složitým výpočtům korespondence a také dosáhneme jiných výsledků, než tradiční metody počítající korespondenci. Algoritmus je vhodný zejména v případě, kdy je uživatelem očekáváno, že bude vnější část objektu zarůstat či vyrůstat z průniku. Metoda není vhodná pro morfování dvou podobných objektů, zejména pro jednoduché transformace typu posun, rotace či zvětšení. Metoda nevyžaduje interakci uživatele, ale uživatel může ovlivňovat její výsledky měněním vzájemné pozice polygonů. Popisovaný algoritmus byl otestován a porovnán s existujícími metodami s kladnými výsledky.
Abstrakt EN: Morphing is a process of shape transformation, such as the process of growing in nature, by which our approach is motivated. The approach is based on the intersection of two input simple polygons. During the morphing process, a part of the former polygon is disappearing into the intersection, while a part of the latter polygon is growing from it. This way we avoid a complicated computing of correspondence and achieve completely different results from the correspondence-based methods. Our algorithm is suitable namely for the cases when one part of one polygon is expected to grow out of the other polygon or disappear inside of it. If the desired effect is a mutual transformation of two similar shapes, our algorithm is not suitable. The described solution does not need user interaction, however, different effects can be achieved by a change of the mutual position of the polygons. The described algorithm has been tested and compared to the other existing approaches with positive results.
Klíčová slova

Zpět

Patička