Přejít k obsahu


Tremadocian trilobites of the Prague Basin, Czech Republic

Citace:
MERGL, M. Tremadocian trilobites of the Prague Basin, Czech Republic. Sborník Národního muzea řada B - přírodní vědy, 2006, roč. 62, č. 1-2, s. 1-70. ISSN: 0036-5343
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tremadocian trilobites of the Prague Basin, Czech Republic
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní muzeum
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc.
Abstrakt CZ: Revise trilobitů třenického a mílinského souvrství (svrchní tremadok) potvrdila přítomnost 29 druhů. Z nich je Celdometopus ustanoven jako nový rod a šest druhů je popsáno jako nové. Dále jsou shrnuty údaje o morfologii, rozšíření, přibuzenských vztazích a ekologii těchto trilobitů. Fauna obsahuje taxony kosmopolitní i perigondwanské, zejména mezi calymenidními trilobity; významný je rovněž nález cyklopygidního taxonu. Důležitá je nepřítomnost olenidních trilobitů. Vysoká taxonomická diverzita s převahou cheiruridních a illaenidních trilobitů činí českou faunu jednou z nejbohatších své doby ve světě.
Abstrakt EN: A revision of the trilobites of the Třenice and Mílina Formations (Upper Tremadocian) confirms the presence of 29 species. Celdometopus gen. n. is established, and six new species are described. The fauna contains numerous cosmopolitan taxa, but most of the species show Gondwanan affinity, especially among calymenaceans and by the presence of an early cyclopygid. Compared with other regions, the total absence of olenid trilobites is characteristic. A high taxonomic diversity with dominant cheirurids and illaenids makes this one of the richest late Tremadocian trilobite faunas ever described
Klíčová slova

Zpět

Patička