Přejít k obsahu


Rules and Exemptions: The Politics of Difference Within Liberalism

Citace:
FERRETTI, M., STRNADOVÁ, L. Rules and Exemptions: The Politics of Difference Within Liberalism. Res Publica, 2009, roč. 15, č. 3, s. 213-217. ISSN: 1572-8692
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Rules and Exemptions: The Politics of Difference Within Liberalism
Rok vydání: 2009
Místo konání: Doetinchem
Název zdroje: Springer Netherlands
Autoři: Maria Paola Ferretti , Mgr. Lenka Strnadová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek shrnuje základní přístupy k poltiice diference jak jsou rozpracovány v teorie a jak se uplatňovaly v praxi evropských států v jejich historii. Zaměřuje se na přístup pravidel a výjimek, analyzuje jeho kořeny a zároveň slouží jako úvod ke zvláčnímu číslu věnovanému této tematice.
Abstrakt EN: The article summarizes basic approaches to politics of difference as elaborated in theory and practiced in European countries during their history. It focuses in the approach of rules and exemptions, analyses its roots and serves as an introduction to the special volume dedicated to the issue.
Klíčová slova

Zpět

Patička