Přejít k obsahu


Values and DIversity: Culture, Religion, and the Law in Contemporary Europe

Citace:
Strnadová, L., Calder, G. Values and DIversity: Culture, Religion, and the Law in Contemporary Europe. Plzeň, 26.08.2008 - 29.08.2008.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Values and DIversity: Culture, Religion, and the Law in Contemporary Europe
Rok vydání: 2008
Autoři: Mgr. Lenka Strnadová Ph.D. , Gideon Calder
Abstrakt CZ: Do jaké míry by měly mít skupiny nárok na výjimku ze zákona na základě etických či náboženských postojů rozšiřující se Evropě pluralitní hodnot? Do jaké míry by měly veřejné instituce, služby a veřejná sféra všeobecně nakládat s občany odlišně v závislosti na takových názorech? Měla by se Evropa snažit být konzistentní v tom, jakým způsobem jednotlivé země řeší tato témata? Pokud ano, jak? Na jakých hodnotých by se mělo v 21. století zakládat zvládání kulturní diverzity? Tato interdisciplinární konference tyto otázky zkoumá ve vztahu k těmto, lae i jiným kontextům: zdravotní péče, porážka zvířat, sňatky, eutanázie, systémy trestní spravedlnosti, zaměstnanecká práva, rodiče a jejich možnost volby, vzdělávání, veřejné užívání náboženských symbolů, adopce, uvědomělé odpírání, pohlavní znetvoření, užívání drog, občanská neposlušnost, environmentální politika.
Abstrakt EN: In an enlarging Europe of plural values, to what extent should individuals or groups be entitled to exemption from the law on the basis of ethical or religious beliefs? To what extent should public institutions, public services and the public sphere in general treat citizens differently according to such beliefs? Should Europe seek consistency in the ways different countries tackle such issues? If so, how? What values should underpin the negotiation of cultural diversity in our 21st century horizons? This inter-disciplinary conference explores these themes with reference to these, and other, contexts: Medical treatment, Animal slaughter, Marriage, Euthanasia, Criminal justice systems, Employment rights, Parental choice, Education, Public use of religious symbols, Adoption, Conscientious objection, Genital mutilation, Narcotics use, Civil disobedience, Environmental policy.
Klíčová slova

Zpět

Patička