Přejít k obsahu


Post-communism and the Art of Slective Amnesia

Citace:
STRNADOVÁ, L. Post-communism and the Art of Slective Amnesia. Galway, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Post-communism and the Art of Slective Amnesia
Rok vydání: 2008
Autoři: Mgr. Lenka Strnadová Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku se zaměřuji na používání pojmu postkomunismus a poskomunistická demokratická kultura. Parafrázuji středoevropské autory, jako Leszka Kolakowského, kteří tvrdí, že naprostá ztráta historické paměti otevírá dveře k totalitarismu. Ukazuji, jak historická paměť může být na jednu stranu vzývána jako něco nepostradatelného, ale na druhou stranu silně manipulována, a jaké tento proces může mít dopady na =tos a pozici země v Evropě.
Abstrakt EN: In this paper, I focus on the employment of the notion of ?post-communism? and ?post-communist? democratic culture. I concur and cite Central Europeans thinkers like Leszek Kolakowski who argue that a complete loss of historical memory clears way to advent of totalitarianism. Moreover, I demonstrate how historical memory can often be evoked as something indispensable, and completely manipulated at the same time, and what impact such processes may have on the country?s ethos and position in Europe.
Klíčová slova

Zpět

Patička