Přejít k obsahu


Vliv environmentálního řízení na výkonnost pracovníka

Citace:
VOLÍNOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, L. Vliv environmentálního řízení na výkonnost pracovníka. Hradec Králové, 2010., ISBN: 978-80-7435-040-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: IMPACT OF ENVIRONMENTAL STRATEGY ON WORKER EFFICIENCY
Rok vydání: 2010
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Ing. Lucie Volínová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Environmentální management se stává neodmyslitelnou součástí řízení průmyslového podniku. Strategie podniku v oblasti environmentálního řízení definuje environmentální cíle v rámci koncepce udržitelné výroby a spotřeby. Pro účinné řízení je významné neustálé sledování a vyhodnocování environmentálních vlivů, jimiž podnik působí nejen na životní prostředí, ale které mohou ovlivňovat pracovní výkon. Příspěvek se zabývá přínosy zavedení systému environmentálního managementu na zvýšení výkonnosti pracovníka.
Abstrakt EN: Environmental management has become an essential part of controlling an industrial company. Environmental strategy defines environmental aims in terms of the concept of sustainable production and consumption. Constant monitoring and evaluation of environmental impacts is a part of effective management. The impacts may influence not only the environment but working performance too. The paper deals with the benefits of implementing system of environmental management to increase of worker efficiency.
Klíčová slova

Zpět

Patička