Přejít k obsahu


Influence of Different Dopants on Physical Properties of ZnO for Photovoltaic Applications

Citace:
NETRVALOVÁ, M., NOVOTNÝ, I., TVAROŽEK, V., PRUŠÁKOVÁ, L., ŠUTTA, P. Influence of Different Dopants on Physical Properties of ZnO for Photovoltaic Applications. In Proceedings 27th International Conference on Microelectronics. Niš: Electron Devices Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, inc., 2010. s. 181-184. ISBN: 978-1-4244-7198-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of Different Dopants on Physical Properties of ZnO for Photovoltaic Applications
Rok vydání: 2010
Místo konání: Niš
Název zdroje: Electron Devices Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, inc.
Autoři: Ing. Marie Netrvalová , Ivan Novotný , Vladimír Tvarožek , Ing. Lucie Prušáková , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivem hliníku, galia a scandia jako dopantů na strukturu, elektrické a optické vlastnosti tenkých vrstev oxidu zinečnatého, který je vhodným materiálem pro fotovoltaické aplikace. Zejména byly studované optické (integrální transmitance, optická šířka zakázaného pásu a index lomu), strukturní (biaxiální napětí, mikrodeformace a velikost krystalitů) a elektrické (rezistivita) vlastnosti. Bylo provedeno porovnání mezi fyzikálními vlastnostmi materiálů s různými dopujícími prvky.
Abstrakt EN: The paper deals with influence of aluminum, gallium and scandium as dopants on structure, electrical and optical properties of zinc oxide (ZnO) thin films as a material suitable for photovoltaic applications. Mainly optical (integral transmittance, optical band-gap energy and refractive index), structural (biaxial lattice stress, micro-strains and crystallite size) and electrical (resistivity) properties were studied. Comparison between the physical properties of the materials with different dopant elements was performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička