Přejít k obsahu


Project of unconventional technological process chain for the production of hollow semi-products from low-alloyed TRIP steel in Steel Innovation Award 2009

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., MEYER, L., MALINA, J., KUČEROVÁ, L. Project of unconventional technological process chain for the production of hollow semi-products from low-alloyed TRIP steel in Steel Innovation Award 2009. In METAL 2010. Ostrava: TANGER, 2010. s. 203-208. ISBN: 978-80-87294-17-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Project of unconventional technological process chain for the production of hollow semi-products from low-alloyed TRIP steel in Steel Innovation Award 2009
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Lothar Werner Meyer , Ing. Jiří Malina , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: V technologické praxi jsou neustále hledány nové koncepty materiálů, které umožňují snižovat náklady na výrobu, vyrobený kus, spotřebu energie atd. Jednou skupinou těchto materiálů jsou úsporně legované TRIP oceli, které mají vynikající kombinaci pevnosti a tažnosti. Z těchto materiálů se dosud vyrábějí pouze plechy, zejména pro konstrukční díly karoserií aut. Výhody těchto ocelí nebyly dosud využity pro výrobu jiných typů součástí. Pro využití jejich potenciálu i v jiných oblastech by navržen a odzkoušen zcela nový nekonveční technologický řetězec. Tento řetězec umožňuje flexibilně vyrobit duté polotovary s výraznou podélnou osou a to při vysoké tažnosti přesahující 20% a pevnostech dosahujících 1000 MPa. Na tyčových polotovarech z nízkolegovaných ocelích C-Mn-Si a C-Mn-Si-Nb bylo provedeno rotační zpětné protlačování za polotepla při nekonvenční teplotě tváření 700°C. Tímto postupem byl z plné tyče beztřískovou technologií vyroben dutý polotovar s hlubokým osovým vývrtem. Tento polotovar byl interkriticky vyžíhán tak, aby vznikla vícefázová, vysoce plastická struktura, složená z bainitu, ferritu a zbytkového austenitu s vysokým potenciálem pro další přetvoření za studena. V dalším kroku technologického řetězce byly pak redukčním válcováním vyrobeny několikanásobně osazené duté polotovary. Získané struktury byly hodnoceny pomocí světelné, laserové konfokální i elektronové mikroskopie a mechanické vlastnosti byly určeny mini-tahovou zkouškou. Výsledky tohoto projektu postoupily v konkurenci 644 projektů do finále soutěže Stahlinnovationspreis 2009, kde získaly 4.-9. místo s čestným uznáním za ?příkladný vysoký inovativní potenciál a rozmanitost použitelnosti materiálu typu ocel?
Abstrakt EN: New material concepts have been looked for in technological practice, which would enable cost reductions and energy savings. Low alloyed TRIP steels with an excellent combination of strength and ductility also belong among these materials. Up to now TRIP steels have been used mainly for production of thin sheets, particularly in the auto-body industry. The advantages of these materials have not yet been utilized in other types of applications. To use their potential fully in other applications as well, a new unconventional technological chain was designed and tested. This chain enables flexible production of semi-hollow products with marked longitudinal axes from material with high ductility over 20% and strength reaching 1000MPa. Rod semi-products from low alloyed C-Mn-Si and C-Mn-Si-Nb steels were used for rotary spin extrusion at the unconventional temperature of 700°C. This process resulted in a chipless production of hollow product with deep axial bore from full rod. The semi-product was intercritically annealed to create multiphase microstructure with high ductility, which consisted of bainite, ferrite and retained austenite and therefore possesses high potential for further cold deformation. The next step in the technological chain leads to reduction rolling of several times stepped hollow products. Obtained microstructures were analyzed by means of light, laser scanning confocal microscopy, electron microscopy and mechanical properties were determined by mini-tensile specimens. The results of this project reached the shortlist of the ?Stahlinnovationspreis 2009? competition, where it was awarded 4th-9th prizes with an honourable award for ?exemplary high innovative potential with diverse usability of steel materials?.
Klíčová slova

Zpět

Patička