Přejít k obsahu


The Effect of Mn and Si on the Properties of Advanced High Strength Steels Processed by Quenching and Partitioning

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., HAUSEROVÁ, D., KUČEROVÁ, L., KLAUBEROVÁ, D. The Effect of Mn and Si on the Properties of Advanced High Strength Steels Processed by Quenching and Partitioning. Materials Science Forum, 2010, č. 2, s. 94-97. ISSN: 0255-5476
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Effect of Mn and Si on the Properties of Advanced High Strength Steels Processed by Quenching and Partitioning
Rok vydání: 2010
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Daniela Hauserová , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Danuše Klauberová
Abstrakt CZ: Koncepty nových typů materiálů jsou z ekonomických důvodů zaměřeny zejména na nízkolegované oceli s dobrou kombinací pevnosti a tažnosti. Důležitou roli u těchto materiálů hraje vhodné tepelné nebo termomechanické zpracování. Pro ovlivnění fázových přeměn konkrétního procesu se využívají různé legovací strategie. Jedním z nových postupů tepelného zpracování, kterým je možné dosáhnout vysoké meze pevnosti s dobrou tažností, jsou různé varianty tzv. quenching and partitioning processu (Q & P Proces). U tohoto zpracování je nutné zabezpečit vyloučení karbidů při martenzitické přeměně a současně stabilizovat dostatečné množství zbytkového austenitu. Experimentálně byl zkoumán vliv různého podílu manganu, křemíku a chrómu na vývoj struktury a finální mechanické vlastnosti. Zmíněné legující prvky byly využity ke stabilizaci zbytkového austenitu ve struktuře a ke zpevnění tuhého roztoku. Optimalizací parametrů procesu byly získány pevnosti přesahující 2000 MPa s tažností přes 10%. Struktury byly analyzovány různými mikroskopickými metodami, mechanické vlastnosti byly určeny zkouškou tahem a podíl zbytkového austenitu rentgenovou difrakční analýzou.
Abstrakt EN: The concepts new types of materials are, for economic reasons, focused mainly on low alloyed steels with a good combination of strength and ductility. Suitable heat and thermo-mechanical treatments play an important role for the utilization of these materials. Different alloying strategies are used to influence phase transformations. The quenching and partitioning process (Q-P Process) is one of the heat treatment methods which can result in a high ultimate strength as well as a good ductility. However, these good properties can be obtained only if a sufficient amount of retained austenite is stabilized. The influence of different contents of manganese, silicon and chromium on microstructural development and mechanical properties were experimentally tested. Alloying elements were used to stabilize the retained austenite in the final microstructure and also to strengthen the solid solution. Ultimate strengths of over 2000MPa with ductility over 10% were reached after the optimization of the Q-P Process. The microstructures were analyzed using several microscopic methods; mechanical properties were determined by a tensile test and the volume fraction of the retained austenite was established by X-ray diffraction phase analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička