Přejít k obsahu


Experimental Determination of Damping Characteristics of Hybrid Composite Structure

Citace:
VACÍK, J., LAŠOVÁ, V., KOTTNER, R., KÁŇA, J. Experimental Determination of Damping Characteristics of Hybrid Composite Structure. In Experimentální analýza napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 483-490. ISBN: 978-80-244-2533-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental Determination of Damping Characteristics of Hybrid Composite Structure
Rok vydání: 2010
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Ing. Josef Vacík , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Radek Kottner Ph.D. , Ing. Josef Káňa
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá experimentálním určením prvních vlastních frekvencích a poměrných útlumů hybridní kompozitové struktury skládající se z jednosměrového uhlíkového kompozitu a gumy. Bylo použito laserové zařízení pro měření výchylky. Záznamy z měření byly zpracovány pomocí Matlabu. Dále byly ověřeny materiálové parametry pórovnáním vlastních frekvencí vzorků získaných experimentálně a pomocí numerických simulací.
Abstrakt EN: This paper deals with experimental determination of fundamental natural frequencies and damping ratios of hybrid composite specimens consisting of unidirectional carbon fibre reinforced epoxy composite and rubber. A laser device for measuring displacement was used during the experiments. Records were processed in Matlab. Furthermore, the elastic parameters were verified by comparison of natural frequencies obtained from experiments and numerical simulations.
Klíčová slova

Zpět

Patička