Přejít k obsahu


Star subdivisions and connected even factors

Citace:
EKSTEIN, J., HOLUB, P., KAISER, T. Star subdivisions and connected even factors. In Sborník abstraktů 45. česko-slovenské konference GRAFY 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 19. ISBN: 978-80-7231-723-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Star subdivisions and connected even factors
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: RNDr. Jan Ekstein , RNDr. Přemysl Holub Ph.D. , Doc. RNDr. Tomáš Kaiser Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro přirozené číslo s, [2, 2s]-faktor v grafu G je souvislý sudý faktor s maximálním stupněm nejvýše 2s. Ukážeme, že jestliže každý indukovaný S(K1,2s+1) v grafu G má alespoň 3 hrany v bloku stupně nejvýše dva, potom G2 má [2, 2s]-faktor. Tento výsledek zobecňuje výsledky Hendry, Voglera a Abderrezzak, Flandrin, Ryjáčka pro hamiltonovské kružnice.
Abstrakt EN: For any positive integer s, a [2, 2s]-factor in a graph G is a connected even factor with maximum degree at most 2s. We prove that if every induced S(K1,2s+1) in a graph G has at least 3 edges in a block of degree at most two, then G2 has a [2,2s]-factor. This extends the results of Hendry, Vogler and Abderrezzak, Flandrin, Ryjáček for Hamiltonian cycle.
Klíčová slova

Zpět

Patička