Přejít k obsahu


Evaluation of Au thin film on polyethylene and glass

Citace:
MEDLÍN, R., BLÁHOVÁ, O., ŠVORČÍK, V. Evaluation of Au thin film on polyethylene and glass. Chemické listy, 2010, roč. 104, č. 15, s. 346-349. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of Au thin film on polyethylene and glass
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Ing. Rostislav Medlín , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Václav Švorčík
Abstrakt CZ: Cílem článku je určit vliv plasmového aktivování povrchu a dithiolového roubování na vazbu nanočástic zlata a jejich adhezi k povrchu materiálu. Zlaté nanočástice, kvůli svým unikátním elektrickým, biologickým a fotofyzikálním vlastnostem jsou předurčeny k široké škále aplikací v elektronice či medicíně. Substráty z polyethylenu a skla byly vystaveny plasmovému výboji k aktivaci jejich povrchu a následně roubovány v roztoku 1,2-ethanedithiolu v methanolu pro zvýšení přilnavosti deponovaných nanočástic zlata. Následně byly ponořeny do čerstvě připraveného koloidního roztoku Au nanočástic či pokryty 50nm vrstvou zlata plazmovou depozicí. Vlastnosti plazmově modifikovaného, dithiolem roubovaného a zlatem naprášeného skla byly zkoumány pomocí skenovací elektronové mikroskopie a nanoindentace pro nanostratch testy a změření mikrotvrdosti a modulu pružnosti. Nanoindentační měření ukázala, že roubování plazmově modifikovaného povrchu významně zvyšuje adhezi nanesených Au nanočástic k povrchu skla.
Abstrakt EN: Effect of the plasma treatment and dithiol grafting on the binding of gold nanoparticles and on the adhesion of sputtered gold layer on the substrate was studied. Gold nanoparticles, due to their unique electrical, biological and photophysical properties, are expected to provide a variety of potential applications for electronics or medical diagnostics. Polyethylene (PE) and glass substrate were treated in Ar plasma discharge and then grafted from methanol solution of 1,2-ethanedithiol to enhance the adhesion of gold nanoparticles or sputtered gold layers. Substrates were either immersed into freshly prepared colloid solution of Au nanoparticles or covered with 50 nm thin sputtered gold nanolayer. Properties of the samples were studied using SEM and nanoindentation to perform scratch tests, microhardness and elasticity modulus. Nanoscratch measurement showed that the grafting of plasma activated glass surface with dithiol increases significantly the adhesion of sputtered Au nanolayer to glass.
Klíčová slova

Zpět

Patička