Přejít k obsahu


Evaluation of mechanical properties of HVOF sprayed coatings by the CSM indentation method

Citace:
HOUDKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., ZAHÁLKA, F. Evaluation of mechanical properties of HVOF sprayed coatings by the CSM indentation method. Chemické listy, 2010, roč. 104, č. 15, s. 318-321. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of mechanical properties of HVOF sprayed coatings by the CSM indentation method
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Šárka Houdková , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , František Zahálka
Abstrakt CZ: Příspěvek obsahuje hodnocení mechanických vlastností H a E tří typů žárově stříkaných HVOF povlaků- WC-17%Co, Cr3C2-25%NiCr a (Ti,Mo)(C,N)-39%NiCo- pomocí indentace s využitím CSM metody. Bylo dokázáno, že i přes komplikovanou mikrostrukturu žárových nástřiků je použití metody CSM pro hodnocení mechanických vlastností povlaku přínosné a při dostatečném počtu měření spolehlivé. Na základě výsledků byla prezentována škálová závislost měřených veličin na hloubce proniknutí indentoru.
Abstrakt EN: In the presents study, the H and E values of three types of Cr3C2-25%NiCr, WC-17%Co and (Ti,Mo)(C,N)-39% NiCo HVOF coatings were evaluated by CSM method. It was shown that the measurement technique used is a viable method for evaluation of the coating´s properties despite of the complicated microstructure. With a sufficient number of measurements the measured values can be considered reliable. The scale dependence of H and E values on the depth of indentation with respect to the coatings´ microstructure was shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička