Přejít k obsahu


Influence of pre-oxidation on local mechanical properites of Zr1Nb alloy

Citace:
BLÁHOVÁ, O. Influence of pre-oxidation on local mechanical properites of Zr1Nb alloy. Chemické listy, 2010, roč. 104, č. 15, s. 291-294. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of pre-oxidation on local mechanical properites of Zr1Nb alloy
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce pojednává o hodnocení zirkoniových slitin vyvinutých pro palivové tyče nukleárních reaktorů. Vzorky byly podrobeny vysokoteplotní oxidaci s rozdílnými teplotami s dobami expozice a následně ochlazeny. Tento proces simuloval ztrátu chladícího média (LOCA). Před samotnou vysokoteplotní oxidací byla část vzorků preoxidována za nízkých teplot, aby byl simulován jejich stav po určité době servisu. Mikrostruktura byla dokumentována pomocí světelné mikroskopie. Lokální mechanické vlastnosti (indexační tvrdost a modul pružnosti) byl testován nanoindentorem.
Abstrakt EN: The paper deals with evaluation of a zirconium alloy developed for production of cladding tubes for nuclear reactor fuel rods.The specimens were subjected to high-temperature oxidation (at various exposure times and temperatures) and subsequently cooled. The process was a simulation of the loss of coolant accident (LOCA). Before this treatment, some specimens had been pre-oxidized at lower temperatures to simulate the state of material after certain period of service. The microstructure was documented by means of light microscope. Local mechanical properties (indentation hardness and modulus of elasticity) were tested by means of nanoindentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička