Přejít k obsahu


Determining the true stress-strain relationship by depth sensing indentation on two structural materials

Citace:
GAVENDOVÁ, P., ZUBKO, P., PEŠEK, L., BLÁHOVÁ, O. Determining the true stress-strain relationship by depth sensing indentation on two structural materials. Chemické listy, 2010, roč. 104, č. 15, s. 310-313. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Determining the true stress-strain relationship by depth sensing indentation on two structural materials
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Petra Gavendová , Pavol Zubko , Ladislav Pešek , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem práce bylo určit křivku skutečné zatížení-skutečná deformace hliníku (AA6063) a oceli (St52) pomocí instrumentované indentace se sférickým indentorem. Tvrdost H, modul pružnosti E a část závislosti zatížení-deformace byly určeny indentací sférickým indentorem o průměru 600 ?m na zařízení NanoIndenter XP použitím CSM metody. Mez kluzu byla určena jako Rp0,2 pro DSI. Pro porovnání byla provedena též zkouška jednoosé napjatosti. Závislost zatížení ?deformace určená na základě metody snímání hloubky proniknutí indentoru byla v rámci 10% rozptylu shodná se závislostí získanou pomocí zkoušky jednoosé napjatosti. Rozdíl lze přičíst nezapočítanému pile-up efektu.
Abstrakt EN: The aim of this paper is the determination of the true stres - true strain - curves by depth sensning indentation (DSI) on both aluminium (AA6063) and steel (St 52) using a spherical indentation. Hardness, H, indentaion modulus E´, and a part of the indentation stress-strain, curve were determined using a spherical indenter with 600um diameter using a NanoIndenter XP with CSM technique. Yield strength was defined as Rp0,2 for DSI. Uniaxial tensile test were performed for comparison of both techniques. The stress-strain curves obtained on basis of DSI technique agree within 10% accuracy with the values obtained from tensile tests. The deviations were attribudetd the unaccounted pile-up effects.
Klíčová slova

Zpět

Patička