Přejít k obsahu


A comparative study of nanoindentation measurements on thin coatings

Citace:
LOFAJ, F., NĚMEČEK, J., BLÁHOVÁ, O. A comparative study of nanoindentation measurements on thin coatings. Chemické listy, 2010, roč. 104, č. 15, s. 271-274. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A comparative study of nanoindentation measurements on thin coatings
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: František Lofaj , Jiří Němeček , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce obsahuje porovnání dat z měření nanoindentorem na pěti různých pracovištích vrstev Cr-C, W-C, a TiN s nestandardní drsností pomocí jednoduchého cyklu zatížení-odlehčení a cyklického/sinusového módu zatěžování. Porovnáním byl zaznamenán rozptyl od 8 do 30 %, avšak může být až 100% v případě, že drsnost povrchu dosahuje 5% hloubky proniknutí indentoru. Drsnost povrchu je hlavním faktorem ovlivňujícím rozptyl a reprodukovatelnost nanoindentačního měření tvrdosti a modulu pružnosti. Rozptyl může být omezen pečlivým výběrem vhodné metody měření, nísta měření s nejnižší drsností a statisticky dostatečně velkým souborem měření. Sinusový mód je výhodnější než cyklický nebo jednoduché zatížení-odlehčení. Hloubka proniknutí indentoru v případě povlaků s vyšší povrchovou drsností vyšší než 5% hc se musí pohybovat v okolí 40 nm.
Abstrakt EN: The comparison of the nanoindentation data from four (five) laboratories on Cr-C, W-C and TiN coatings with non-standard roughness in single loading-unloading and cyclic/simusoidal modes indicates the scatter from 8 to 30% but the scatter >100% can be achieved when surface roughness significantly exceeds 5% of penetration depth limit. Surface roughness is the major factor determining scatter and reliability of nanoindentation hardness and modulus. Thze scatter can be reduced by careful selection of meaningful indentation tests from sufficiently large statistical sets of location of indents in the areas with low surface roughness. The sinusoidal mode is preferred compared to the cyclic mode and single load - unload cycle. The depth limit for the determination of hardness and indentation modulus on the coatings with roughness above the limit of 5% of hc, is around 40nm.
Klíčová slova

Zpět

Patička