Přejít k obsahu


Experimental backround for diffusion models of Zr1Nb-O system

Citace:
NÉGYESI, M., BLÁHOVÁ, O., BURDA, J., VRTÍLKOVÁ, V. Experimental backround for diffusion models of Zr1Nb-O system. Chemické listy, 2010, roč. 104, č. 15, s. 356-359. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental backround for diffusion models of Zr1Nb-O system
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Martin Négyesi , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Jaroslav Burda , Věra Vrtílková
Abstrakt CZ: Pseudobinární diagram systému Zr1Nb-O, akceptovatelný jako difuzní model pro predikci chování Zr1Nb ochraných vrtev paliva ještě nebyl publikován. Tato práce se soustředí na řešení části tohoto problému. Pro odhadnutí fázového diagramu byla použita stanovená míra koncentrace O na fázových rozhraních na okrajích povlaků vystavených působení páry. Obsah kyslíku na hranicích α/α+β fáze v α-Zr(O) fázi byly použity výsledky WDS a nanoindentačního měření. Byl stanoven vztah mezi nanotvrdostí a obsahem kyslíku na rozhraní α/α-β fáze v α-Zr(O) fázi.
Abstrakt EN: A pseudobinary phase diagram of the Zr1Nb-O system acceptable for diffusion models predicting the behavior of Zr1Nb fuel claddings during transients, has not been still published. This work is the contribution for this problem solving. The determined oxygen concentrations at the phase boundaries in the wall of fuel claddings exposed in a steam have been used for the phase diagram assessment. In this study oxygen concentrations at the α/α+β phase boundary in the phase α-Zr(O) have been determined base on results of WDS and nanoindentation measurements. The relation between the nanohardness and oxygen concetration at the α/α+β phase boundary in the phase α-Zr(O) has been assessed.
Klíčová slova

Zpět

Patička