Přejít k obsahu


Mechanical properties of thermoplastic composites

Citace:
ZUBKO, P., PEŠEK, L., ZAJACOVÁ, I., BLÁHOVÁ, O. Mechanical properties of thermoplastic composites. Chemické listy, 2010, roč. 104, č. 15, s. 390-393. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mechanical properties of thermoplastic composites
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Pavol Zubko , Ladislav Pešek , Ivana Zajacová , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek zkoumá vliv montmorilonitových (MMT) nanočástic na pevnost, tvrdost a deformační vlastnosti kompozitů s PP a PA matricí. Pomocí metody snímání hloubky proniknutí indentoru byly stanoveny mechanické vlastnosti (HIT, EIT) a creepové chování. Nekontaktní videotensometrie byla použita ke stanovení rozložení deformace při statickém tahovém zatěžování.
Abstrakt EN: The contribution deals with influence of montmorillonite (MMT) nanoparticles on strength, hardness and deformation properites of composites with PP and Pa matrix. The mechanical properites were determined using the depth sensing indentation technique and creep behavior of investigated materials ws monitored in the means of DSI.
Klíčová slova

Zpět

Patička