Přejít k obsahu


Interlace polynomial of graphs

Citace:
HOLUB, P. Interlace polynomial of graphs. Lednice, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interlace polynomial of graphs
Rok vydání: 2010
Místo konání: Lednice
Autoři: RNDr. Přemysl Holub Ph.D.
Abstrakt CZ: Proplétací polynom je polynom v jedné proměnné motivovaný tzv. circle grafy a počítáním Eulerovských tahů. V této přednášce uvedeme přehled známých výsledků a rekurzivní formuli proplétacího polynomu některých speciálních tříd grafů. Dále uvedeme některé vlastnosti tohoto polynomu.
Abstrakt EN: Interlace polynomial of graphs is a one-variable polynomial motivated by circle graphs and and the enumeration of Euler circuits. In this talk we give a basic overview of known results and we present a recursive formula of interlace polynomial for some special classes of graphs. Moreover we discuss some properties of this polynomial.
Klíčová slova

Zpět

Patička