Přejít k obsahu


Influence of pre-oxidation on microstructure and local mechanical properties of zirconium alloys

Citace:
BLÁHOVÁ, O., ŘÍHA, J. Influence of pre-oxidation on microstructure and local mechanical properties of zirconium alloys. In Metal 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-17-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of pre-oxidation on microstructure and local mechanical properties of zirconium alloys
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Ing. Jan Říha
Abstrakt CZ: Článek se zabývá hodnocením zirkoniové slitiny vyvinuté pro výrobu ochranných vrstev palivových tyčí jaderných reaktorů. Vzorky byly vystaveny vysokoteplotní oxidaci a následně zchlazeny. Tento proces byl navržen jako simulace havárie typu LOCA (Loss of Coolant Accident). Některé vzorky byly před tímto zpracováním předoxidovány za nižších teplot pro simulaci stavu materiálu po určité době provozu. Mikrostruktura vzorků byla dokumentována s použitím světelné a elektronové mikroskopie. Mřížkové parametry a objem elementární buňky byly analyzovány prostřednictvím RTG difrakce. Lokální mechanické vlastnosti (indentační tvrdost a modul pružnosti) byly testovány pomocí nanoindetačních měření.
Abstrakt EN: The paper deals with evaluation of a zirconium alloy developed for production of cladding tubes for nuclear reactor fuel rods. The specimens were subjected to high-temperature oxidation and subsequently cooled. The process was a simulation of the loss of coolant accident (LOCA). Before this treatment, come specimens had been pre-oxidized at lower temperatures to simulate the state of material after certain period of service. The microstructured was documented by means of light and scanning electron microscopes. Parameters and lattice volumes of individual phases have been analysed by means of X-ray diffraction. Local mechanical properties (indentation hardness and modulus of elaticity) were tested by means of nanoindentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička