Přejít k obsahu


A degree level course of Design engineering fundamentals based on a function-oriented view on machine elements.

Citace:
LAŠOVÁ, V., SRP, Z., HOSNEDL, S. A degree level course of Design engineering fundamentals based on a function-oriented view on machine elements.. In Zborník referátov. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. s. 147-152. ISBN: 978-80-970-294-1-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A degree level course of Design engineering fundamentals based on a function-oriented view on machine elements.
Rok vydání: 2010
Místo konání: Košice
Název zdroje: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta
Autoři: Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Zbyněk Srp , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: Prostřednictvím tohoto článku v krátkosti představujeme nový předmět základů konstruování. Cílem předmětu je poskytnout studentům technických oborů (nestrojního zaměření) systém obecných i aplikovaných poznatků pro efektivní konstruování technických produktů/systémů. Studenti získají základní obecné poznatky z oblasti teorie technických systémů a jejich aplikací (uplatnění) v oboru obecných strojních částí se zaměřením na výrobní stroje a seznámí se s základy metodiky navrhování technických produktů/systémů, která umožňuje efektivní integraci konstrukčních a designérských prací.
Abstrakt EN: In this paper we present a newly designed degree-level course in design engineering fundamentals. The aim of the course is to provide students from technical fields (non-mechanical engineering) with a system of general and applied knowledge for effective design engineering of technical products/systems. Students gain basic general knowledge of the theory of technical systems and their application to general machine elements focused on manufacturing machines, as well as familiarization with basic methods of designing technical products/systems which enable effective integration of engineering and industrial design.
Klíčová slova

Zpět

Patička