Přejít k obsahu


Výuka didaktiky biologie, didaktiky přírodopisu a pedagogické praxe na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Citace:
PODROUŽEK, L., MERGL, M. Výuka didaktiky biologie, didaktiky přírodopisu a pedagogické praxe na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. In Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. s. 25-30. ISBN: 978-80-7394-210-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D. , Doc. RNDr. Michal Mergl CSc.
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou podány základní informace o výuce didaktických disciplin v oboru učitelství pro základní školu a učitelství biologie pro střední školy na Fakultě pedagogické ZČU a o koncipování výuky oborové didaktiky biologie pro ZŠ a SŠ na této fakultě.
Klíčová slova

Zpět

Patička