Přejít k obsahu


Plan4all & datové modelování pro INSPIRE

Citace:
ČERBA, O., JEDLIČKA, K., MILDORF, T., JANEČKA, K. Plan4all & datové modelování pro INSPIRE. Brno, 2010., ISBN: 978-80-7392-128-6,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Plan4All & data modelling for INSPIRE
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: MSD
Autoři: Ing. Otakar Čerba , Ing. Karel Jedlička , Ing. Tomáš Mildorf , Ing. Karel Janečka Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedním z výstupů projektu Plan4all, který se věnuje harmonizaci prostorových dat a metadat územního plánování s ohledem na principy INSPIRE, je návrh datových modelů pro datové specifikace podle směrnice INSPIRE. Zpracováváno je celkem sedm témat souvisejících s územním plánováním - Půdní kryt, Využití půdy, Veřejné služby a služby veřejné správy, Výrobní a průmyslová zařízení, Zemědělská a vodohospodářská zařízení, Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky podávající hlášení, Oblasti ohrožené přírodními riziky. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře a posluchače se současným stavem řešení projektu Plan4all a především s aktuální situací Work Package WP4 (Plan4all data model definition), který se zaměřuje na datové modelování (proces modelování, katalog prvků, základní třídy a atributy).
Abstrakt EN: One of the goal of the Plan4all project is the design of data models according to INSPIRE specification. There are seven themes, thus seven data models are developed: Land Cover, Land Use, Agricultural and aquaculture facilities, Production and Industrial Facilities, Production and Industrial Facilities, Utility and Government services, Natural Risk Zones. The goal of the contribution is to present the current state of Plan4all project, espetially the data modelling part.
Klíčová slova

Zpět

Patička