Přejít k obsahu


Tribologická analýza žiarovo pozinkovaných povlakov Pin-on-disc testom

Citace:
DŽUPON, M., SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O., JAKUBÉCZYOVÁ, D. Tribologická analýza žiarovo pozinkovaných povlakov Pin-on-disc testom. Transfer inovácií, 2009, č. 15, s. 42-46. ISSN: 1337-7094
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Tribologická analýza žiarovo pozinkovaných povlakov Pin-on-disc testom
Rok vydání: 2009
Autoři: RNDr. Miroslav Džupon , Ing. Jarmila Savková , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Ing. Dagmar Jakubéczyová CSc.
Abstrakt CZ: Pin-on-disc je metoda obvykle používaná při analýze otěruvzdornosti a kluzných vlastností povrchů. Principem zkoušky je kontakt kuličky nebo válce se vzorkem na rozujícím disku. Pin-on-disc experiment je založený na spojitém měření koeficientu tření a současném opotřebování testovaného povrchu. Hlavními parametry, které modifikují tření a opotřebení, při tomto tribologickém testu jsou: rychlost otáčení a aplikovaná zátěž.
Abstrakt EN: For the sliding properites of surfaces Pin-on-disc method was used.The examination principle was ball contact with evaluation surface of specimen, situated on spinning disc. The Pin-on-disc test is based on linear measuring of friction coefficient and current deterioration of tested surface of specimen. The test results were dependent on load power, relative speed of ball and specimen, number of cycles state of specimen and properties of material.
Klíčová slova

Zpět

Patička