Přejít k obsahu


The influence of corundum particles as filler on properties of hard chromium coatings

Citace:
CHOCHOLATÝ, O., KŘÍŽ, A. The influence of corundum particles as filler on properties of hard chromium coatings. In Metal 2010. Ostrava: TANGER, 2010. ISBN: 978-80-87294-17-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of corundum particles as filler on properties of hard chromium coatings
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Ondřej Chocholatý , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje použití korundových částic jako plniva pro tvrdé chromové povlaky a také popisuje vliv korundových částic na vlastnosti vzniklého povlaku. Díky dobrý vlastnostem (tvrdost, odolnost proti opotřebení) se používají tyto vrstvy na pístní kroužky. Jako substrátu pro depozici chromové vrsvy je používáno tvárné litiny s globulárním grafitem. Povlak je vytvářen v tvrdé chromové pokovovací lázni s nebo bez korundu a s katalyzátorem Heef25. V lázni byl vytvořen povlak bez korundu a povlak obsahující korund v chromové matrici. Zkušební vzorky byly testovány pomocí "fretting testu" a "impact testu". Kompozitní povlak obsahující korund se vyznačoval nižším opotřebení při zkoušce "fretting testem". Na druhou stranu však povlak, ve kterém nebyly obsaženy částice korundu, vykazoval vyšší odolnost proti dynamickému konstantnímu namáhání.
Abstrakt EN: The paper describes the use of corundum powder as filler in hard chromium coatings and its influence on the properties of coatings. Because of good properties such as high hardness wear resistance chemical resistance, these coatings are used for piston rings. The substrate for the deposition of coatings is dustile cast iron with globular graphite. Coatings were prepared in hard chromium plating bath with/without corundum and commercial catalyst Heef25. There was prepared coating without corundum and composite coating containing corundum in chromium matrix. The samples were tested for "fretting test" and then for "impact test". The composite coating with corundum shows the lower wear track after "fretting test". But on the other hand the coating without corundum filer shows the greater resistance to the shock dynamic constant stressThe paper describes the use of corundum powder as filler in hard chromium coatings and its influence on the properties of coatings. Because of good properties such as high hardness wear resistance chemical resistance, these coatings are used for piston rings. The substrate for the deposition of coatings is dustile cast iron with globular graphite. Coatings were prepared in hard chromium plating bath with/without corundum and commercial catalyst Heef25. There was prepared coating without corundum and composite coating containing corundum in chromium matrix. The samples were tested for "fretting test" and then for "impact test". The composite coating with corundum shows the lower wear track after "fretting test". But on the other hand the coating without corundum filer shows the greater resistance to the shock dynamic constant stress
Klíčová slova

Zpět

Patička