Přejít k obsahu


The surface: What is the way to better understanding?

Citace:
KŘÍŽ, A. The surface: What is the way to better understanding?. In Metal 2010. Ostrava: TANGER, 2010. ISBN: 978-80-87294-17-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The surface: What is the way to better understanding?
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Koncept integrita povrchu představuje nový a v některých oblastech vědy a průmyslu silně podoporovaný přístup pro hodnocení vytvořeného povrchu. Pojem integrita povrchu představuje komplexní charakteristiku, která zahrnuje všchny vlivy na výrobní a užitné vlastnosti povrchu. Tento článek je zaměřen na vztah mezi výrobními a užitnými vlastnostmi a jejich praktické využití . Byly sledovány možnosti a přesnost měření jednotlivých faktorů integrity povrchu. Tento článek také popisuje praktické využití sledování integrity povrchu a to na otvorech vrtaných speciálními nástroji. Výsledné vlastnosti byli prozkoumány z hlediska korozního a kontaktního namáhání a z hlediska zbytkového napětí.
Abstrakt EN: The concept of surface integrity represents a new and, in some areas of science and industry, strongly preferred approach to describing the surface being created. The term surface integrity represents a comprehensive characterization of all influences bearing on the surface properties and the end-use properties of a product. This paper focuses on specific influences in relation to end use properties of a product and their practical application in describing a surface. It explores the capabilities of measerement of individual factors and brings comments on its accuracy and implications. The paper also describes a practical application of the concept of surface integrity to holes drilled with special tools. The resulting properties were examined with the aid of both corrosion and contact loading tests and residual stress measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička