Přejít k obsahu


Praktické aplikace integrity povrchu

Citace:
KŘÍŽ, A. Praktické aplikace integrity povrchu. Trenčín, 2010., ISBN: 978-80-970514-2-6,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Practical applications of the concept of surface integrity
Rok vydání: 2010
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Miloš Vavrík - Kníhviazačstvo
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Koncept povrchové integrity reprezentuje nový a, v některých oblastech vědy a průmyslu, silně preferovaný přístup k popisu povrchu. Termín povrchová integrita reprezentuje komplexní charakteristiku všech vlivů na stav povrchu a konečné použití výrobku s ohledem na tento popis. Tento příspěvěk se soustředí na specifické vlivy ve vazbě na užitkové vlastnosti výrobku a jejich praktické aplikace při popisu stavu povrchu. Jsou dány do korelace schopnosti měření jednotlivých faktorů a s vazbou na požadované přesnosti a implikace. Příspěvek také popisuje praktickou aplikaci povrchové integrity v souvislosti s vrtáním se speciálním nástrojem. Vyplývající souvislosti byly prozkoumány v souvislosti s korozními vlastnostmi, kontaktním namáháním povrchu a měřením napětí.
Abstrakt EN: The concept of surface integrity represents a new and, in some areas of science and industry, strongly preferred approach to describing the surface being created. The term surface integrity represents a comprehensive characterization of all influences bearing on the surface properties and the end-use properties of a product. This paper focused on specific influences in relation to end use properties of a product and their practical application in describing a surface. It explores the capabilities of measurement of individual factors and brings comments on its accuracy and implications. The paper also describes a practical application of the concept of surface integrity to holes drilled with special tools. The resulting properties were examined with the aid of both corrosion and contact loading tests and residual stress measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička