Přejít k obsahu


Zkoumání povrchové odolnosti oceli pro kolejnice metodou impact test

Citace:
ŠIMEČEK, J., KŘÍŽ, A. Zkoumání povrchové odolnosti oceli pro kolejnice metodou impact test. Trenčín, 2010., ISBN: 978-80-970514-2-6,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Examination of steel surface resistance by the impact test method
Rok vydání: 2010
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Miloš Vavrík - Kníhviazačstvo
Autoři: Ing. Jiří Šimeček , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: V tomto článku bude prezentována metoda zkoumání povrchových vlastností: impact test. Tato metoda nabízí možnosti studia povrchových vlastností materiálů při rázovém zatížení. V experimentální části jsou prezentovány výsledky výzkumu povrchové odolnosti nové oceli určené k výrobě součástí kolejového svršku.
Abstrakt EN: In this paper will be presented method of investigation of surface characteristics: impact test. This is a new progresive possibility to study the surface properties of materials at impact contact loading. In experimental cestion are presented result of exploring a surface resistance of new steel indented for rails.
Klíčová slova

Zpět

Patička